konferencja

konferencja

Uszkodzenie splotu ramiennego
problem interdyscyplinarny

1-2 września 2023, Łódź

Miejsce Konferencji:

Centralne Muzeum Włókiennictwa

ul. Piotrkowska 282
93-034 Łódź

Organizatorzy

Polskie Towarzystwo Neurofizjologii Klinicznej

Komitet Naukowy

Marta Banach – przewodnicząca

Joanna Cegielska

Marcin Domżalski

Magdalena Koszewicz

Justyna Pigońska

Kazimierz Tomczykiewicz

Komitet Organizacyjny

Justyna Pigońska – przewodnicząca

Marta Banach

Marcin Domżalski

Małgorzata Pawełczyk

Bartosz Chlebanowski

Patronat

Wojewódzki Konsultant ds. neurologii
Dr n. med. Bożena Adamkiewicz

Organizator wykonawczy

UNISONO
Monika Wendorff
tel: 504 292 792
mail: biuro@uni-sono.pl

Kontakt
z uczestnikami

Wanda Wilgucka – Gąsiorowska
tel: 504 292 782
mail: wanda@uni-sono.pl

Rezygnacja

Pisemną rezygnację z udziału w Konferencji prosimy zgłosić na adres organizatora lub mailem na adres: biuro@uni-sono.pl


W przypadku rezygnacji, uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne:

  • rezygnacja zgłoszona od momentu wpłaty do 30 dni przed Konferencją — koszty manipulacyjne wynoszą 10%

  • rezygnacja zgłoszona od 29 do 15 dni przed Konferencją — koszty manipulacyjne wynoszą 35%

  • rezygnacja zgłoszona 14 dni przed Konferencją – uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów.