konferencja

Opłaty
za uczestnictwo w konferencji

DO 30 lipca

 • Uczestnictwo 300PLN
 • Warsztat EMG 1 100 PLN

  01.09.23 piątek

 • Warsztat EMG 2 100 PLN

  02.09.23 sobota

 • Warsztat USG 1 100 PLN

  01.09.23 piątek

 • Warsztat USG 2 100 PLN

  02.09.23 sobota

Do 30 sierpnia

 • Uczestnictwo 400 PLN
 • Warsztat EMG 1 100 PLN

  01.09.23 piątek

 • Warsztat EMG 2 100 PLN

  02.09.23 sobota

 • Warsztat USG 1 100 PLN

  01.09.23 piątek

 • Warsztat USG 2 100 PLN

  02.09.23 sobota

Na miejscu

 • Uczestnictwo 450 PLN
 • Warsztat EMG 1 100 PLN

  01.09.23 piątek

 • Warsztat EMG 2 100 PLN

  02.09.23 sobota

 • Warsztat USG 1 100 PLN

  01.09.23 piątek

 • Warsztat USG 2 100 PLN

  02.09.23 sobota

UWAGA!!!

Firmy opłacające uczestnictwo lekarzy, rezydentów lub pielęgniarek – do kwot podanych w tabeli muszą doliczyć 23% podatku VAT.

O wysokości opłat decyduje data wpłaty, a nie data rejestracji.

Uczestnikom dokonującym wpłaty na miejscu nie gwarantujemy uczestnictwa w uroczystej kolacji

opłaty rejestracyjne

Opłatę rejestracyjną należy wpłacić na rachunek bankowy:
UNISONO Monika Wendorff
92-701 Łódź; Kopanka 12E


Nr. konta: 10 1140 2004 0000 3902 7555 6372
z dopiskiem: Splot ramienny 2023