konferencja

Program konferencji

01.09.2023 piątek

15:00
Marta Banach, Marcin Domżalski, Justyna Pigońska,  

15:10
Kliniczne aspekty uszkodzenia splotu ramiennego z uwzględnieniem ich szczególnych wariantów (Zespól Parsonage-Turnera, pleksopatia popromienna, TOS) oraz choroby nerwowo-mięśniowe naśladujące uszkodzenie splotu ramiennego.
Magdalena Koszewicz

15:30
Diagnostyka neurofizjologiczna uszkodzenia splotu ramiennego.
Marta Banach

15:50
Ból barku jako problem ortopedyczny.
Marcin Domżalski

16:10
Ból barku jako problem reumatologiczny.
Joanna Makowska

16:30
Dyskusja

17:20 – 18:20 
Warsztaty EMG
 
część 1
Joseph Böhm, Andrzej Seroka, Justyna Pigońska

Warsztaty USG

część 1  
Ludomira Rzepecka-Wejs

19:30
Kolacja

02.09.2023 sobota

9:00-10:00
Warsztaty EMG
część 2
Joanna Cegielska, Kazimierz Tomczykiewicz

10:00
Diagnostyka ultrasonograficzna splotu ramiennego.
Joseph Böhm

10:40
Leczenie operacyjne splotu ramiennego.
Jerzy Gosk , Jacek Martynkiewicz


11:00
Rehabilitacja pacjenta z uszkodzeniem splotu ramiennego. Odległe następstwa okołoporodowych uszkodzeń splotu ramiennego.
Joanna Jabłońska-Brudło

11:30
Ból neuropatyczny – aspekty kliniczne i farmakologiczne.
Justyna Pigońska

11:50
Dyskusja i podsumowanie

13:00 -14:30
Warsztaty USG

część 2 z prezentacją przypadków
Joseph Böhm – pacjenci